Menu

Service

Vi er spesialister på service. Teamet vårt har topp kompetanse og erfaring på vedlikehold og rehabilitering av kulde,  inneklima- og ventilasjonsanlegg.

Våre serviceavtaler er fleksible, individuelt utformet og bygger på klimabehov på anlegget ditt, og ikke minst på egen service beredskap. Våre vanligste serviceavtaler omfatter service besøk to ganger årlig. Vi inspiserer anlegget, utfører funksjonskontroller, justerer og skifter filtre og slitedeler når det er påkrevet. Hvert service besøk følges av en sjekkliste som dokumenterer utført arbeide, og som gir utførlig beskrivelse av anleggets tilstand. Om våre besøk avdekker behov for fornyelser utover normal utskiftning av reservedeler, spesifiserer vi og følger opp med kostnadsoverslag på nødvendig rehabilitering. En vanlig del av våre serviceavtaler er vår responsgaranti som sikrer deg rask utrykning om anlegget skulle svikte mellom to serviceavtaler.

Avtale med de fleste leverandørene av inneklimautstyr gir oss adgang til originale reservedeler, når dette er påkrevet. I andre situasjoner velger vi markedets mest anerkjente produkter til fornuftige priser.

Produkter

Avtale med de fleste leverandørene av inneklimautstyr gir oss adgang til originale reservedeler, når dette er påkrevet. I andre situasjoner velger vi markedets mest anerkjente produkter til fornuftige priser.

Lenker til noen våre leverandører og samarbeidspartnere:

Ventilasjon

Systemair

Swegon

Parlock

Automatikk og regulering

Regin

Johnson Controls

Iwmac

Luftfilter

Camfil

Varmepumper

Mitsubishi varmepumper

Kulde 

Moderne Kjøling

Schløsser Møller Kulde

Kuldenor

back to top