Menu

URD Klima Sandnes AS ble startet i 1999, og er i dag 24 ansatte. Vi består av en prosjektavdeling m/montasje og en serviceavdeling.
Vi har en årlig omsetning på ca. 70 mill. Vårt satsningsområde er innen næring og industri.

Vi leverer løsninger for et godt og stabilt inneklima i eksisterende og nye næringsbygg samt anlegg for avsug/filtrering i industrien.
Vi har solid erfaring og kompetanse på levering av anlegg innen ventilasjon, varm/energi, kjøl og vvs-automasjon.
Vi har stor fokus på at vår oppgave er å rådgi og rettlede kunden slik at han får det produktet han har behov for og ønsker.

Serviceavdelingen har 5 ansatte og har lang erfaring med igangkjøring og vedlikehold av anlegg.

Sentral godkjenning
URD Klima Sandnes AS har sentral godkjenning iht. Plan og Bygningslov av 2010. Godkjenningen er tiltaksklasse 3 innen prosjektering, utførelse og kontroll, for de fagområder vi arbeider med.

Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

 

back to top