Fagområder

01PROSJEKTERING OG INSTALLERING

Vi har lang erfaring innenfor prosjektering og installering av alle typer ventilasjon, varme og kjøleanlegg for nybygg og rehabilitering. Vi leverer anlegg for kontor, skoler, barnehager, helseforetak, hotell, flyplasser, storkjøkken, idrettsarenaer, handlesenter, industri, verksted og prosessanlegg.

Vi leverer alt fra små og store mekaniske avtrekksystemer til komplette balanserte klimaanlegg med og uten VAV og behovstyrt ventilasjon. Avtrekksanlegg for industrien med filtreringsenheter og gjenvinning av avtrekksluft fra prosesser og punktavsug.

Vi prosjekterer og levere små og store varme og kjøleanlegg med varmepumper.

Vi gjør hele jobben fra prosjektering til ferdig levert anlegg.

Vi har høyeste tiltaksklasse 3 innenfor prosjektering og installasjon av Ventilasjonsanlegg.

Image